Arvot

Meille Nokkalan aikuisille lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää. Arjessamme pyrimme aina ottamaan huomioon lapsen mielipiteen häntä koskevassa asiassa. Suunnitelmallisesti lisäämme lapsen osallisuutta ja toimijuutta, lapsen iän ja kehitystason huomioiden. Tarjoamme lapselle turvallisen, kodinomaisen kasvuympäristön, jossa ammattitaitoiset ohjaajat kasvattavat lasta lempeästi, mutta määrätietoisesti. Teemme yhteistyötä lapsen perheen, sosiaalitoimen, koulun ja muiden sidosryhmien kanssa sijoituksen tavoitteiden täyttymiseksi.